गायत्री मंत्र की व्याख्या by Osho ||osho hindi speach


 
 

'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।'


How To Attract: Money, Love & Women - Alan Watts